Φίλτρα

Όχι Ναι
Σύντομη Περιγραφή:
Δημιουργία ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ δημοτικού Parking στην περιοχή του Προαστιακού με άσφαλτο, οριοθέτηση θέσεων στάθμευσης, 24ωρη φύλαξη και επαρκή φωτισμό.
Βαθμολογία:
Τίτλος: Free wifi
Σύντομη Περιγραφή:
Θέλουμε δωρεάν ίντερνετ στη περιοχή μας
Βαθμολογία: